Innkjøpere ved Det teologiske fakultet

Enhet Innkjøpere
Fakultetsadministrasjonen bestilling@teologi.uio.no
Bestillinger over 100.000 NOK Renate Salomonsen
Innkjøpere

Cristian Lopez

Vasyl Kurbatov

IT-utstyr Rune Selnes

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 18. mai 2020 13:52