Innkjøpere ved Det teologiske fakultet

Enhet Innkjøpere
Fakultetsadministrasjonen bestilling@teologi.uio.no
Bestillinger over 100.000 NOK Renate Salomonsen
Innkjøper

Pauline Østland Løvdal

IT-utstyr Rune Selnes

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 25. sep. 2019 13:57