Innkjøpere ved Universitetsbiblioteket

Enhet Innkjøper
Administrasjonen: Heidi Hansen
Digitale tjenester: Heidi Hansen
IT-utstyr IT-vakta UHS
HUMSAM-biblioteket: Arve Storvik
IT-utstyr Knut Børresen
Juridisk bibliotek: Ruth Helene Johansen
IT-utstyr Erik Winge
Medisinsk bibliotek: Ruth Helene Johansen
IT-utstyr Marianne Arnesen
Realfagsbiblioteket: Heidi Rustad
IT-utstyr Yasar Ari
  Torbjørn Troldmyr

 

Publisert 5. mai 2015 12:32 - Sist endret 9. okt. 2015 17:17