Innkjøpere ved Universitetets senter for informasjonsteknologi

Enhet Innkjøper
USIT innkjop@usit.uio.no
Støtteenheten foretar innkjøp for hele USIT etter behov.  
Innkjøper og superbruker for USIT Anca Solberg
Ellen Grimsgaard
Innkjøper med BDM, utfører i praksis kun godkjenning Liv-Marit Davidsen
Innkjøper med BDM, vikar for Ellen og Liv-Marit Ingvild Hansen
Innkjøper. Veiledning ved større anskaffelser. Øyvin Wormnæs
Underavdeling for drift: har mye spesialisert driftsskjøp og må ha egen kompetanse. Det foretas også en del kjøp for andre enheter på UiO. I tillegg benyttes støtteenheten for mer ordinært innkjøp (arbeidsplassutstyr, møtemat mm).  
BDM-rolle i systemet Knut Borge, Anders Vinger, Kjetil Kirkebø
Innkjøpere Petter Bjørbæk, Kjetil Kirkebø (hele UiO), Are Garnåsjordet, Fredrik Langfeldt (hele UiO)
Rekvirent Morten Werner Forsbring (hele UiO)
Underavdeling for virksomhetsutvikling har stort sett ordinært driftsskjøp og benytter seg i stor utstrekning av støtteenheten. Unntaket er Seksjon for IT i forskning som må ha egne innkjøpere.  
BDM-rolle i systemet Gard Thomassen, Magnus Korvald
Innkjøpere Stein-Eirik Lund, Gard Thomassen, Jarle Ebeling

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 15. juni 2018 10:36