Innkjøpere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Enhet Innkjøper
Fakultetet  
For generelle spørsmål bestilling@uv.uio.no
Innkjøper Jannani Gobinath
Innkjøper Bjørg-Marit Tomter Watson
Innkjøper Meliha Kazazic
IT-innkjøper Åge Vatnøy
IT-innkjøper Terje Thoresen
IT-innkjøper Kenneth Nymoen
Skjemahjelper Anne Elvigen Evandt
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning   
Skjemahjelper Jasmina Kazazic
Institutt for pedagogikk  
Skjemahjelper Ridah Haider
Institutt for spesialpedagogikk  
Skjemahjelper Kristin Fedje Fredriksen
Centre for Educational Measurement  
Skjemahjelper Øystein Andresen

 

Publisert 5. mai 2015 12:47 - Sist endret 20. juni 2018 13:23