Miljø, etikk og samfunnsansvar ved UiO

UiO påvirker miljøet og sosiale forhold både i Norge og internasjonalt som forbruker, produsent, byggherre og eiendomsforvalter. UiO bidrar til å påvirke etiske, miljø- og samfunnsmessige forhold: 
  • via kjøp av konkrete produkter og tjenester
  • via valg av transportløsninger
  • via bevisst forbruk av energi og vann
  • ved å bidra til at det blir mindre avfall ved å stille krav til avfallsminimering og gjenvinningsteknologi til leverandører og underleverandører
  • ved ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter gjennom flere ledd i leverandørkjeden 

UiO skal gjennom sine anskaffelser bidra til samfunnsnytte. Dette gjøres i stor grad ved å vektlegge ulike elementer av samfunnsansvar når det skal handles varer og tjenester.

UiOs samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk, miljømessig, sosialt- og etisk ansvar. Dette innebærer en forpliktelse til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling og til å samarbeide med de ansatte, ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og samfunnet i sin helhet for å bidra til økt velferd og livskvalitet.

Hvordan Seksjon for innkjøp jobber praktisk med etikk og miljø

Seksjonen for innkjøp har en dedikert gruppe som er ansvarlig for å bistå ved spørsmål relatert til etikk, miljø- og samfunnsansvar ved inngåelse av rammeavtaler, kalt Gruppe for samfunnsansvar i anskaffelser. Hensikten og målet er å veilede innkjøpere til å kunne foreta selvstendige vurderinger i forhold til etikk og miljø i anskaffelsene sine. Innkjøperen skal sende en sjekkliste (word) til gruppa ved vurderingen av forholdene i hver anskaffelse.

Følgende fremgangsmåte skal brukes for å søke bistand fra Gruppe for samfunnsansvar i anskaffelser:

  • innkjøper sender sjekklisten til innkjop-etikk@admin.uio.no med kort beskrivelse av anskaffelsen
  • Gruppe for samfunnsansvar foretar en risikokartlegging og sender tilbakemelding til innkjøperen om/eller hva slags krav som skal stilles
  • dersom relevant vil gruppa bistå med utarbeidelsen av konkurransedokumentasjon 
  • avtalen skal følges opp i hele kontraktsperioden, med bistand fra gruppa
Publisert 21. mai 2015 13:11 - Sist endret 3. juni 2020 14:21