Utlyste forespørsler

Her er en oversikt over pågående konkurranser utlyst av UiO. Her kan leverandører logge seg inn og hente ut anskaffelsesdokumenter samt levere tilbud.