Serviceerklæring

Vi i Seksjon for innkjøp (SI) skal bidra til at alle UiOs anskaffelser skal kjennetegnes ved etterrettelighet, verdiskapning og profesjonalitet.

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Enkeltanskaffelser
  • Inngåelse av rammeavtaler
  • Definering og utvikling av innkjøpsfunksjonen
  • Systembruk og brukerstøtte
  • Opplæring og kompetansebygging

Holdninger og verdier

I møte med oss ønsker vi at du skal kjenne igjen våre verdier og holdninger:

Forutsigbarhet og tilgjengelighet

Etter en samtale med en av våre saksbehandlere skal du oppleve at vi har en plan du kan forholde deg til. Samtidig skal vi være tilgjengelige for oppfølging og spørsmål/henvendelser gjennom hele saken.

Profesjonalitet og spesialkompetanse

Vi skal fremstå som profesjonelle til enhver tid slik at du kan stole på at du får riktig svar ved henvendelser. Dette krever en høy grad av innkjøpsfaglig spesialkompetanse som vi holder oss oppdaterte på gjennom regelmessige kurs og seminarer.

Vennlighet, positivitet, imøtekommenhet og oppmuntring

Når du tar kontakt med oss, skal vi være imøtekommende og vennlige og innstilt på å hjelpe deg.  Vi tar gjerne imot besøk hos oss på Sogn Arena eller møter deg der du holder til.

Løsningsorientert og veiledende

Vi skal være løsningsorienterte og veilede deg på best mulig måte.

Slik jobber vi

UiO er pålagt å gjennomføre anskaffelser i henhold til gjeldende lover og regler, samt egne anskaffelsesprinsipper.

Å gjennomføre en anskaffelsesprosess tar tid og bør planlegges i god tid. Det er derfor viktig at du melder inn ditt behov så tidlig som mulig. I et oppstartsmøte med oss vil vi legge en plan for fremdrift og tidsfrister i saken.

Har vi veldig mye å gjøre, kan det bli noe ventetid.

Henvendelse og kontaktpunkter

Du vet hva du trenger og vi har erfaring med innkjøpsprosesser. For å sikre at du får det du trenger til best mulig pris, og at vi følger eksterne krav vil du derfor oppleve at vi utfordrer deg. Når du henvender deg til oss trenger vi mest mulig konkret informasjon for å kunne følge opp på en god måte, for eksempel ordrenummer, fakturanummer o.l.

Vi opplever fra tid til annen at det fra innsenders side ikke avsettes tid og ressurser til å arbeide med den innmeldte saken, og at prosessen derfor stopper opp. Dersom det ikke settes av ressurser (til for eksempel utarbeidelse av kravspesifikasjon) innen rimelig tid etter at saken er startet opp, vil vi etter en advarsel, lukke saken. For å komme i gang igjen må saken meldes inn på nytt.

Behov for anskaffelsesfaglig bistand skal meldes etter følgende prosedyre.
 

Publisert 14. jan. 2013 13:05 - Sist endret 24. okt. 2019 10:52