English version of this page

Personlig forside

De fleste feltene på din personlige forside kan du redigere. Du kan legge til lenker, verktøy og nyhets- og arrangementsfeeder selv. Klikk på "rediger"-knappen til høyre for tittel-feltene.

Slik redigerer du din personlige forside på For ansatte-sidene.


Verktøy og tjenester

Her kan du ved hjelp av å dra og slippe, legge til og fjerne verktøy fra en forhåndsdefinert liste. Stjerne betyr: Verktøy du ikke kan logge på hjemmefra.

 1. Klikk på "rediger" ved siden av tittelen på din personlige forside
 2. Velg verktøy fra listen over forslag til verktøy og tjenester ved å dra dem dit du vil ha dem.
 3. Fjern verktøy du ikke vil ha i visningen din ved å dra dem ned, eller klikke på krysset i ruten. Plasser verktøyene i den rekkefølgen du selv ønsker ved å dra i dem.

Din side viser de 8 første verktøyene, resten blir liggende tilgjengelig under lenken "Vis flere" i forsidevisningen.

Verktøy-menyen

Mine snarveier

Her kan du legge inn lenker du trenger i arbeidshverdagen din. Både UiO-interne og ekstern nettsider kan lenkes opp.

Velg fra forhåndsdefinert liste:

 1. Velg "rediger" på din personlige forside.
 2. Velg "Se forslag til lenker" og få opp forslag til relevante lenker på for ansatte-sidene.
 3. Hak av for relevante temaer for deg og velg lenker ut fra forslagene.
 4. Lagre

Legg inn dine egne valgte snarveier:

 1. Velg "rediger" på din personlige forside.
 2. Velg "Legg til ny lenke".
 3. Skriv inn "navn på lenke" (det som vises som lenketekst på din forside) og legg inn nettadressen.
 4. Velg "legg til" og deretter lagre.

Slik endrer du rekkefølgen på snarveiene dine: Hold markøren over de tre prikkene foran lenken. Når markøren endrer seg til et kryss, kan du flytte lenken til den plasseringen du ønsker ved å klikke på den, holde musen nede og dra til ønsket plass.

Mine snarveier

Aktuelle saker

Du får forhåndsdefinerte aktuelle saker ut fra hvor du jobber. Du får saker fra UiO, Rektors blogg, og fra enheten(e) du jobber på.

Du kan legge til egendefinerte aktuelle saker i tillegg. Slik gjør du det:

 1. Velg  "rediger" på din personlige forside.
 2. Velg "legg til ny kilde" under "egendefinerte".  
 3. Skriv inn kortnavn (maks 10 tegn) og lim inn nettadressen (url-len). Kun nyhetslister fra UiOs nettsteder fungerer i feeden her. Kortnavnet legges som logo på saker fra denne feeden.
 4. Lagre

Aktuelle saker

Arrangementer

Du kan legge til egendefinerte arrangementslister fra UiO, på samme mate som du kan legge inn aktuelle saker.

 1. Velg  "rediger" på din personlige forside.
 2. Velg "legg til ny kilde" under "egendefinerte".  
 3. Skriv inn kortnavn (maks 10 tegn) og lim inn nettadressen (url-len). Kun arrangementslister fra UiOs nettsteder fungerer i feeden her. Kortnavnet legges som logo på saker fra denne feeden.
 4. Lagre

Arrangementer

Neste undervisning, emner og forskningsprosjekter og -grupper

Er du registrert med undervisning, viser vi timeplanen din og gir deg lenker til de emnene du underviser i.

Deltar du i forskningsprosjekter og -grupper, som har nettsider på UiO, får du lenker til disse.

Du får denne informasjonen automatisk, og kan ikke redigere den per nå.

Alt innhold

Vi har samlet alt tematisk innhold på ett sted, inkludert lokale varianter for ulike enheter. Nederst på alle nettsider på for ansatte finner du en oversikt over alt innhold. Øverst til venstre på alle sider finner du også lenke til oversikten over "Alt innhold".

Innholdet er delt inn i 6 kategorier:

 • Ansettelsesforhold
 • Arbeidsstøtte
 • Drift og kontorstøtte
 • Interne enhetssider
 • Kompetanseutvikling
 • UiO-ledermøter og -nettverk

Enhetssider

Enhetenes interne møtereferater, administrative prosjekter, arbeidsområder og andre organisasjonsrelaterte tema, ligger på interne enhetssider. Du får også lenke til de åpne enhetssidene.

Publisert 25. nov. 2015 13:56 - Sist endret 21. nov. 2022 01:12