Eksamen: Tid og sted

Informasjon om eksamen hentes fra FS og kan ikke redigeres i Vortex.

Se FS-veiledning.

Innhold på nettsiden "Eksamen: Tid og sted"

Følgende informasjon vises om eksamen gitt at det er registrert i FS:

 • Trekkfrist
 • Eksamensordning
 • Eksamensdel(er):
  • Navn
   • Navn på eksamensform
  • Tid
   • Starttidspunkt for eksamen
  • Oppmøtetid
  • Sted
   • Liste over eksamenslokale(r) hvor eksamen skal avholdes med lenke til kart (fra TP)
  • Utlevering av oppgaven (hvis hjemmeeksamen)
   • Tidspunkt for utlevering av oppgaven
  • Innleveringsfrist (hvis hjemmeeksamen)
  • Digitalt eksamenssystem
  • Merknad
   • Kommentarfeltet fra FS
  • Kunngjøring av eksamensresultater
   • Kunngjøringsdato fra FS

Følgende vises som standardtekster nederst på siden:

 • "Eksamensresultater" (med lenke til Studentweb)
 • "Mer om eksamen for dette emnet" (med lenke til emnebeskrivelsen)

Oppdatering av nettsider etter endringer i FS

Etter endring av informasjonen om eksamen i FS tar det inntil 15 minutter før det gjenspeiles på nettsiden.

Digitalt eksamenssystem

Vises hvis et av disse digitale eksamenssystemene er registrert i FS:

 • Inspera
 • Digital eksamensløsning ved Det medisinske fakultet (QP)
 • Digital eksamensløsning ved Det juridiske fakultet (DIGEKS)
 • HMS e-læringssystem
 • Devilry
 • Flexite
 • WISEflow

Eksempler:

Emner med flere eksamensordninger

Emner med flere eksamensordninger får "trekkspill" med informasjon om hver ordning.

Eksempel: EXPHIL03

Språk/målform

Nettsiden følger språket som er satt på semestermappen (bokmål, nynorsk eller engelsk).

Eksempler:

Kommer

Rekkefølgen på eksamensdeler

Rekkefølgen på eksamensdelene på nettsidene vil bli justert til å følge sekvensnummer fra vurderingsmodulen i FS.

Publisert 24. mars 2017 10:38 - Sist endret 12. feb. 2020 10:10