Lønn til feltassistenter

Rutine for forskere som engasjerer feltassistenter

  • Feltassistenter regnes normalt som oppdragstakere, ikke timeansatte eller selvstendig næringsdrivende. Les mer om tilknyntningsformer for bilagslønnede.
  • For å lønne feltassistent må det lages en enkel oppdragskontrakt som også fungerer som utbetalingsbilag.
  • Størrelsen på honoraret vil variere avhengig av hvor i verden feltarbeidet utføres. Forskeren som engasjerer feltassistenten fastsetter lønnen i henhold til en vurdering av lokale forhold.
  • For betaling til utlandet må også bankinformasjonsskjema (pdf) fylles ut. Dersom feltassistenter ikke har bankkonto, kontaktes kontorsjef for å finne en løsning.
Publisert 4. nov. 2015 09:23 - Sist endret 4. nov. 2015 10:59