Gjenbruk av stillingsnummer for lederstillinger

For lederstillinger med følgende stillingskoder skal stillingsnummeret gjenbrukes i SAP. Spesifikk stillingsnummer finner du i SAP/PPOSE.

Stillingskode Stillingskategori
1033 Klinikkavdelingsleder
1054 Kontorsjef
1059 Underdirektør
1060 Avdelingsdirektør
1061 Assisterende direktør
1062 Direktør
1077 Hovedbibliotekar
1088 Sjefsingeniør
1095 Sjefsarkitekt
1111 Forskningssjef
1132 Renholdsleder
1137 Driftsleder
1211 Seksjonssjef
1404 Professor (faglig ledelse)
1407 Avdelingsleder
1474 Dekan
1475 Instituttleder
Publisert 20. juli 2015 13:48 - Sist endret 22. aug. 2018 18:05