English version of this page

Utbetaling via sjekk

Sjekk blir ikke utstedt til personer som har gyldig bankkonto i Norge eller utlandet. Utbetaling via sjekk er svært ressurskrevende. Enheten kan ikke tilby sjekk uten først å ha kontaktet Lønn hjelp (e-post).

All utbetaling av lønn og refusjoner skal gå gjennom UiOs lønns- og personalsystem SAPUiO.  


Forutsetninger

 1. Mottaker har hverken norsk eller utenlandsk bankkonto.
  Merk: Kun der det kan redegjøres for tungtveiende hensyn til utbetalingsmottaker, utstedes det sjekk. Hvis mottaker har utenlandsk bankkonto, foretas som regel utbetaling til utlandet.
 2. Skriftlig begrunnelse for utbetaling via sjekk.
 3. Utbetaling via sjekk må på forhånd være avtalt med lokal personalkonsulent og Seksjon for lønn.

Bestilling

Ved bestilling av sjekk må det påregnes inntil ti virkedager før utlevering kan skje, fra det tidspunkt Seksjon for lønn har mottatt korrekt informasjon.

Utbetaling bestilles ved å sende følgende dokumenter til Seksjon for lønn:

 1. Attestert og anvist originalbilag med nødvendig dokumentasjon
  Sjekk utstedes kun når fullstendige opplysninger og lønnsbilag er innlevert.
 2. Skriftlig begrunnelse
  • Det må begrunnes godt hvorfor det er nødvendig å utbetale via sjekk. Det tillates ikke å utbetale sjekk for flere perioder til samme person.
  • Navn til personalkonsulent som begrunner bruk av sjekk og navn til saksbehandler i Seksjon for lønn som har avtalt slik utbetaling må fremkomme tydelig.
 3. Fullmakt
  Hvis en tredjeperson skal hente og/eller heve sjekk, må BDM utstede en skriftlig fullmakt hvor følgende framgår:
  1. fullmaktinnehaverens navn
  2. navn på personen som fullmaktinnehaveren handler på vegne av
  3. hvorvidt fullmaktinnehaveren har fullmakt til å hente og/eller heve sjekken
  4. beløpet som skal utbetales via sjekk
  5. utstedelsesdatoen for fullmakten
  6. fullmaktutstederens navn og underskrift

Henting

Utbetalingsmottaker (eller fullmaktsinnehaver for henting av sjekk) kan hente sjekk etter nærmere avtale mellom kl. 10.00 og 12.00 på Sogn Arena 4. etasje, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo, se kart og adkomst.

Heving av sjekk

Sjekker kan kun heves på regulære postkontorer. De mest aktuelle er:

Merk: Ved heving av sjekk må det framlegges gyldig legitimasjon.
 

Publisert 23. sep. 2015 12:20 - Sist endret 4. apr. 2019 15:46