EFP-team

Sentralt EFP-team er ett rådgivende team som skal jobbe for å bedre samspillet i sentraladministrasjonen (LOS) rundt forvaltningen av eksternt finansiert virksomhet.

Oppgaver til teamet:

  • sørge for videreformidling og forankring av ny informasjon fra EU, Forskningsrådet og andre finansieringskilder ut i organisasjonen
  • samordne prosessen internt på UiO ved større satsinger, for eksempel Sentre for fremragende forskning
  • forslå utviklingsmuligheter på drift- og økonomiforvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved UiO
  • bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • videreutvikle opplæringstilbudet i organisasjon innenfor eksternt finansiert virksomhet 
  • vurdere nødvendigheten av rutineendringer som følge av endringer i policy og/eller retningslinjer innenfor området eksternfinansiert virksomhet
  • videreutvikle prosjektstyringsprosessen ved UiO

Faste deltakere i EFP- temaet kommer fra hhv Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for Administrativ støtte i LOS. Øvrige deltakere fra både LOS og fakulteter og tilsvarende enheter, vil bli invitert til møtene ved behov.

Av EFP-team
Publisert 14. nov. 2016 10:55 - Sist endret 10. apr. 2019 15:59