Forskningstermin, frikjøp, permisjon

Du kan søke om forskningstermin, frikjøp fra undervisning/eksamen, eller permisjon.

  • Frikjøp gjelder like deler forskning og undervisning, og innvilges i henhold til det beløp som stilles til disposisjon. Alle lønnsrelaterte utgifter (arbeidsgiveravgift, pensjon med mer) må dekkes av frikjøpsmidlene.
  • Søknad om forskningstermin, frikjøp eller permisjon skrives på eget ark.
     
  • Alle søknader sendes administrativ leder medio mai året før.

Søknadsskjema for frikjøp ved ILN (doc)

Publisert 22. okt. 2015 12:28 - Sist endret 12. nov. 2015 09:41