KHM: Retningslinjer for frikjøp

Alle utgravningsledere med krav til inntjening i stillingen skal føre frikjøpslister. Dersom du er ansatt direkte i prosjekt, skal du ikke føre frikjøp, såfremt det ikke avtales deltagelse i annet prosjekt.

Frikjøpsliste 2015

Frikjøpslisten leveres månedsvis 1. arbeidsdag hver måned. Send hele excel-fila til arkeologi-frikjop@khm.uio.no.

Stedkoder

All utgravningsvirksomhet er plassert under FUN (Forvaltningsundersøkelser) med stedkode 278 210. Dette er en avdeling under Arkeologisk seksjon (stedkode 278 200).

Alle frikjøpslister må kontrolleres for rett stedkode.Stedkode fylles ut på første side i frikjøpslista. Alle som jobber i felt med forvaltningsundersøkelser er ansatt på FUN 278 210.

Prosjektkoder

I frikjøpslista føres det opp hvilket prosjekt du har arbeidet for med korrekt kode. Dette får du fra økonomi eller prosjektleder.

Tiltakskoder

På skjema fremkommer også tiltakskoder, merk at det skilles mellom for- felt- og etterarbeid.

Saksbehandling

Hvis du utfører saksbehandling for Arkeologisk seksjon, men er ansatt på FUN, så skal dette føres slik:

Stedkode: 278 200 (føres i feltet for prosjektnavn)

Prosjekt: 000000 (hvis ikke annet er sagt)

Tiltakskode: 990000

Kurs, sykdom og annet fravær

Dersom du har syke barn, er syk selv eller på kurs (Eks Intrasis), eller på møte (allmøte eller seksjonsmøte) skal dette føres på øverste linje i frikjøpslisten (på basismidlene for FUN) som 278 210 - 000000 - 990000.

Merk at det skal presiseres hva dette gjelder i datofeltet. Se eksemplet til høyre.

Kursdeltagelse skal avklares med nærmeste leder med budsjettdisponeringsmyndighet.

Trening i arbeidstiden skal også avklares med leder og føres i kalenderen (i Outlook).

Publisert 20. mai 2015 19:14 - Sist endret 26. nov. 2015 10:02