Registrering

Prosjektcontroller oppretter prosjekter i økonomisystemet når budsjett og kontrakt er signert og godkjent av enhetsledelsen. Prosjektverdier (forlengelse, etc) kan endres løpende, men krever dokumentasjon.

Prosjektregistering - pålogging

Hjelpetekst til prosjektregistreringsskjemaet

Forutsetninger ved registrering

  • Prosjektcontroller bistår prosjektledere under registeringen.
  • Gyldig avtale foreligger i lokalt delarkiv.
  • Totalbudsjett signert og i samsvar med faktiske finansieringsrammer.
  • Det foreligger gyldig grunnlag for endringer i prosjektrammer og eller prosjektperiode. Prosjektendringene må være godkjent av prosjekteier og avklart med finansiør gjennom en avtaleendring.
Publisert 7. jan. 2010 10:37 - Sist endret 9. okt. 2015 17:18