Superbrukere og brukere av prosjektopprettelsesskjema

Oversikt over brukere av prosjektopprettingsskjema på de ulike enhetene. B=Bruker, SB=Superbruker.

Ved endringer eller feil bes enhetene kontakte: prosjekt@admin.uio.no

 

Navn                                       

Bruker B/SB

Epost

Stedkode

Enhet

HF/TF/SUM

Elisabeth Engh Seland

SB e.e.seland@teologi.uio.no  11xxxx Teologisk fakultet

Marie Thörnfeldt

B

marie.thornfeldt@sum.uio.no

290100

Senter for utvikling og miljø

Yasothara Nanthagopal

B

yasothara.nanthagopal@hf.uio.no

14xxxx

HF økonomiseksjonen

Thomas Nilsen

B

thomas.nilsen@hf.uio.no

14xxxx

HF økonomiseksjonen

Onega Novikova

B

onega.novikova@hf.uio.no

14xxxx

HF økonomiseksjonen

Anna Khamlii B anna.khamlii@hf.uio.no 14xxxx14xxxx14xxxx  
Eirik Rønningstad Olsen B e.r.olsen@hf.uio.no 14xxxx  
Karen Drabløs Landa B k.d.landa@hf.uio.no 14xxxx  
Thomas David Lee B t.d.lee@hf.uio.no 14xxxx  

JUR

Øyvind Henden

B

oyvind.henden@jus.uio.no

120500

Institutt for offentlig rett

Ken-Erling Jensen

B k.e.jensen@jus.uio.no 120010

Juridisk fakultet

Bodil Silset

B

bodil.silset@jus.uio.no

120200

Institutt for privatrett

Trond Skjeie

SB

trond.skjeie@jus.uio.no

120010

Juridisk fakultet
Teis Daniel Kjelling B

t.d.kjelling@nchr.uio.no

   
Jasna Jozelic B

jasna.jozelic@nchr.uio.no

   
Guro Villanger Lyshaug B

g.v.lyshaug@jus.uio.no

   

Per Jørgen Ystehede

B

p.j.ystehede@jus.uio.no

120100

Institutt for kriminologi og rettssosiolog

Guro Frostestad

B guro.frostestad@jus.uio.no 120500 Institutt for offentlig rett
Bente Lindberg Kraabøl B b.l.kraabol@jus.uio.no 120400

Nordisk institutt for sjørett

Louis Boumans B   120400  

Elisabeth Wenger-Hagene

B elisabeth.wenger-hagene@jus.uio.no 120500 Institutt for offentlig rett

Eivind Roll

B eivind.roll@jus.uio.no 120010 Juridisk fakultet

Lisbet Fagerli

B lisbet.fagerli@jus.uio.no 120010 Juridisk fakultet

KHM

Hege Cathrine Larsen SB h.c.larsen@khm.uio.no 27xxxx

Kulturhistorisk museum

Jorunn Hestenes Larsen

B

jorunnhl@khm.uio.no

27xxxx Kulturhistorisk museum
Jørn Henry Christiansen B j.h.christiansen@khm.uio.no 27xxxx27xxxx27xxxx Kulturhistorisk museum

MED

Trude Abelsen

B

trude.abelsen@medisin.uio.no

51xxxx

Insitutt for medisinske basalfag

Irene Auke

B

irene.auke@medisin.uio.no

52xxxx

Institutt for allmen og samfunnsmedisin

Halvor Fahle

SB

halvor.fahle@medisin.uio.no

5xxxxx

Fakultetsadministrasjonen

Marion Fierro

B

m.r.fierro@medisin.uio.no

51xxxx

Institutt for medisinske basalfag

Helene Fondevik Senn

B

h.f.senn@medisin.uio.no

51xxxx Insitutt for medisinske basalfag

Espen Lyng Andersen

B

e.l.andersen@medisin.uio.no

5xxxxx

Fakultetsadministrasjonen

Habib Moradi

B

habib.moradi@medisin.uio.no

51xxxx

Institutt for medisinske basalfag 

Svein Arnesen

B

svein.arnesen@medisin.uio.no

53xxxx

Institutt for klinisk medisin

Harald Gjerdahl

B h.g.gjerdahl@medisin.uio.no 

51xxxx

Institutt for medisinske basalfag

Lars Rolad

B lars.roald@medisin.uio.no 52xxxx Institutt for helse og samfunn

Louise Bolands Eklund

B l.b.eklund@medisin.uio.no 52xxxx Institutt for helse og samfunn

Knut Hegland

B knut.hegland@medisin.uio.no 53xxxx Institutt for klinisk medisin

Willemijn Solheim

B willemijn.solheim@medisin.uio.no 53xxxx Institutt for klinisk medisin
Christina Olsen Solberg B c.o.solberg@medisin.uio.no 53xxxx

Institutt for klinisk medisin

Oksana Takhirova B oksana.takhirova@medisin.uio.no 53xxxx

Institutt for klinisk medisin

Nina Håheim

B nina.haheim@medisin.uio.no 53xxxx Institutt for klinisk medisin

Hans-Jørgen Lund

B h.j.lund@medisin.uio.no 53xxxx Institutt for klinisk medisin

Suresh Anton Johnpillai

SB

s.a.johnpillai@medisin.uio.no

53xxxx

Fakultetssekretariatet

Ingunn Rode Grorud B

i.r.grorud@medisin.uio.no

5318xx Klinikk for laboratoriemedisin

MN

Marianne Afdal

B

marianne.afdal@fys.uio.no

150400/-1700/
-2500

Fysisk institutt/SMN/PGP

Inger-Hege Andersen

B

i.h.andersen@imbv.uio.no

152900

Institutt for molekylær biovitenskap

Inger Anne Pedersen

B

i.a.pedersen@fys.uio.no

150400/-1700/
-2500

Fysisk institutt/SMN/PGP

Kari Beate Rygg

B

k.b.rygg@bio.uio.no

152900

Biologisk institutt

Nils Brynhildsen

B

nils.brynildsen@astro.uio.no

150300

Institutt for teoretisk astrofysikk

Hema Awasti B

hemaa@ifi.uio.no

150500

Institutt for informatikk

Aasta Engh

B

a.k.engh@bio.uio.no

152900

Biologisk institutt

Vanitha Marimuthu

B

vanitham@math.uio.no

151300

Matematisk institutt

Ivar Refsland

B

ivar.refsland@kjemi.uio.no

151200

Kjemisk institutt

Frode Roghell

B

frode.roghell@kjemi.uio.no

152240

Kjemisk institutt

Wenche Brynildsen SB

wenche.brynildsen@mn.uio.no

150000

Fakultetsadminstrasjon

Mari Elisabeth Smith

B m.e.smith@geo.uio.no 152200 Institutt for geofag
Helge Midtun B helge.midtun@fys.uio.no 150400/-1700/
-2500

Fysisk institutt/SMN/PGP

Vesna Stanimirov B vesna.stanimirov@farmasi.uio.no 152300

Farmasøytisk institutt

Elisabeth H. Seland

B elisabhh@math.uio.no 151300 Matematisk institutt

Geir Ulvestad

B geirulv@ifi.uio.no 150500 Institutt for informatikk

Eivind Martin Wedding

B e.m.wedding@fys.uio.no 150500 Fysisk institutt

Asbjørg Dyveke Johnsen

B dyvekej@ifi.uio.no 150500 Institutt for informatikk

Øyvind Mørkedal

B oyvimor@mn.uio.no 150000 Fakultetsadministrasjon
Rut Skadal Kvåle B r.s.kvale@mn.uio.no 15XXXX Farmasøytisk/Matematisk institutt

NHM

Cathrine Vollelv

SB

cathrine.vollelv@nhm.uio.no

280000

Naturhistorisk museum

OD

Anne Kristin Ohm

B a.k.ohm@odont.uio.no 16xxxx Fakultetsadministrasjon
Eva Marie Bakke (Permisjon) SB

e.m.bakke@odont.uio.no

16xxxx Fakultetsadministrasjon

SV

Fredrik Emil Olsbu

SB

f.e.olsbu@sv.uio.no

170010

SV-fak Fakultetsadm.

Maria Vinje Dodson

B

m.v.dodson@sv.uio.no

170010 SV-fak Fakultetsadm.

Ida Hjelmesæth

B

ida.hjelmesath@arena.uio.no

170400

Arena

Øyvind Bruer-Skarsbø B oyvind.bruer-skarsbo@sv.uio.no 170010 SV-fak Fakultetsadm.

UV

Jannani Gobinath B     FakultetssekretariatetFakultetssekretariatetFakultetssekretariatetFakultetssekretariatetFakultetssekretariatetFakultetssekretariatetFakultetssekretariatet

Per Kristian Andersen

B  

180200

Fakultetssekretariatet

Miona Abe

B miona.abe@uv.uio.no 180002

Fakultetssekretariatet

Trine Labahå SB trine.labaha@uv.uio.no 180002

Fakultetssekretariatet

Sentre og LOS

Liv Sæther

B

liv.sather@skk.uio.no

291200

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Siw Hege Pedersen

B s.h.pedersen@ub.uio.no 340100 Universitetsbiblioteket
Helene Jenssen Stockfleth

SB

h.j.stockfleth@admin.uio.no 36xxxx LOS Ledelsen og støtteenheter
Lars Solheim B

lars.solheim@admin.uio.no

36xxxx LOS Ledelsen og støtteenheter

Katrine Hjertner Faber

B k.h.faber@admin.uio.no 36xxxx LOS Ledelsen og støtteenheter

Erna Årsetøy

B

erna.arsetoy@admin.uio.no

35xxxx USIT

Mari Lillian Roser Skudal

B

m.l.r.skudal@admin.uio.no

35xxxx USIT

 

 

Av SR/GAPI-TK
Publisert 19. nov. 2010 20:39 - Sist endret 22. des. 2020 14:17