Prosjektnummerserier ved UiO

Prosjekter er inndelt i tre hovedkategorier med undergrupper - basert på finansieringsform.

 

Bevilgning


 • 000000 - 000000 Basis
 • 000001 - 009998 Interne prosjekter - Øvrige
  (rettesnor: 0002 Øvrige - 0005 MatNat - 0006 USIT - 0013 MED)
 • 010000 - 019999 Interne prosjekter - Leiesteder
 • 900000 - 999998 Interne prosjekter - Eiendomsavdelingen

Bidrag


 • 120000 - 139998 NFR - individuelle stipendiater
 • 140000 - 169998 NFR - program (kontrakter og bevilgningsbrev)
 • 180000 - 189998 NFR - Forny
 • 190000 - 190098 NFR - stimuleringsmidler
 • 190500 - 190999 NFR - midler mottatt via statlige aktører
 • 191000 - 191199 RFF - Regionale forskningsfond
 • 200000 - 203999 Bidrag fra andre departementer, direktorater og tilsyn
 • 205000 - 209698 Bidrag fra Kunnskapsdepartementet
 • 210000 - 219998 Bidrag fra øvrige statlige virksomheter/forvaltningsorganer /stiftelser/aksjeselskap
 • 250000 - 274999 Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner
 • 420000 - 429998 Bidrag fra nærlingsliv og privatpersoner
 • 460000 - 479998 Bidrag fra norske fond, legater, organisasjoner og stiftelser
 • 610000 - 629998 Bidrag fra utland - Nordisk ministerråd
 • 640000 - 649998 EU forskning/rammeprogrammer (6. rammeprogram) - Utland
 • 650000 - 650998 EU forskning/rammeprogrammer (7. rammeprogram) - Utland
 • 651000 - 651998 EU forskning/rammeprogrammer (Horizon 2020) -Utland
 • 657000 - 657998 EU andre tilskudd - Utland
 • 690000 - 694998 Bidrag fra utlandet - andre
 • 710000 - 710999 Gaver som kan gi rett til gaveforsterkning
 • 711000 - 719999 Gaver fra Kreftforeningen som gir gaveforsterkning
 • 720000 - 729999 Andre gaver

Oppdrag


 • 179700 - 179998 Oppdrag fra NFR
 • 204000 - 204998 Oppdrag fra andre departementer, direktorater og tilsyn
 • 209700 - 209998 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
 • 220000 - 229998 Oppdrag fra øvrige statlige virksomheter/forvaltningsorganer /stiftelser/aksjeselskap
 • 280000 - 294999 Oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner
 • 295000 - 299998 Oppdrag fra regionale forskningsfond
 • 430000 - 449998 Oppdrag fra nærlingsliv og privatpersoner
 • 480000 - 499998 Oppdrag fra norske fond, legater, organisasjoner og stiftelser
 • 695000 - 699998 Oppdrag fra utlandet - andre
   

Prosjekter til budsjettering


 • 139999     Budsjettering; prosjektserie 120000 - 139998
 • 169999     Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998
 • 189999     Budsjettering; prosjektserie 180000 - 189998
 • 190099     Budsjettering; prosjektserie 190000 - 190098
 • 190699     Budsjettering; prosjektserie 190500 - 190999
 • 203999     Budsjettering; prosjektserie 203000 - 203999
 • 204699     Budsjettering; prosjektserie 200000 - 204698
 • 204999     Budsjettering; prosjektserie 204700 - 204998
 • 209699     Budsjettering; prosjektserie 205000 - 209698
 • 209999     Budsjettering; prosjektserie 209700 - 209998
 • 219999     Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998
 • 229999     Budsjettering; prosjektserie 220000 - 229998
 • 279999     Budsjettering; prosjektserie 250000 - 279998
 • 299999     Budsjettering; prosjektserie 280000 - 299998
 • 429999     Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998
 • 449999     Budsjettering; prosjektserie 430000 - 449998
 • 479999     Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998
 • 499999     Budsjettering; prosjektserie 480000 - 499998
 • 629999     Budsjettering; prosjektserie 610000 - 629998
 • 649999     Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998
 • 656999     Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998
 • 657999     Budsjettering; prosjektserie 657000 - 657998
 • 694999     Budsjettering; prosjektserie 690000 - 694998
 • 699999     Budsjettering; prosjektserie 695000 - 699998
 • 729999     Budsjettering; prosjektserie 710000 - 729998

 

Av SR/GAPI-TK
Publisert 9. feb. 2010 16:25 - Sist endret 10. apr. 2019 16:05