Prosjekteierrollen

Prosjekteier (instituttleder eller tilsvarende) har det overordnede ansvaret for prosjektene.

Dette innebærer:

  • Godkjenne søknaden for prosjektet.
  • Bevilge eventuelle egenandeler.
  • Sikre at prosjektet er innenfor instituttets faglige interesse og innenfor instituttets økonomiske handlingsrom.
  • Godkjenne avtalen/kontrakten.
  • Å tilrettelegge for adminstrativ støtte til drift innenfor alle faser av prosjektene.
  • Sikre at prosjektet håndteres innenfor UiOs retningslinjer for forvalting av eksternt finansierte prosjekter.
  • At prosjektet følges opp faglig og økonomisk for å sikre god gjennomføring.
  • Ansvar for godkjenning av fremdriftsrapporter og sluttrapport til bidragsyter eller oppdragsgiver
Av SR/GAPI og SPP
Publisert 13. jan. 2010 15:06 - Sist endret 10. apr. 2019 15:56