Prosjektleders ansvar ved eksternt finansierte prosjekter

Prosjektleder er faglig og administrativt hovedansvarlig for prosjektet i alle dets faser:

 • Avklare faglig relevans med prosjekteier

 • Utarbeide prosjektbeskrivelse med milepælsplan

 • Utarbeide søknad med kvalitetssikret totalbudsjett som er godkjent av prosjekteier

 • Oppdatere arkivet med all nødvendig dokumentasjon

 • Utarbeide og oppdatere levetidsprognose i samråd med prosjektcontroller

 • Faglig og økonomisk rapportering til finansiør i henhold til avtale

 • Følge opp intern avtale med prosjekteier om nettobidrag

 • Ta initiativ til rebudsjettering ved vesentlige endringer

 • Sørge for eventuell avtaleforlengelse med finansiør

 • Sørge for at prosjektregnskapet er fullført ved regnskapsmessig avslutning

 • Sjekkliste for prosjektleder (doc)

Mer om prosjektleders ansvar i

Av SR/GAPI og SPP
Publisert 10. nov. 2009 10:56 - Sist endret 10. apr. 2019 15:57