Budsjettering av EFV

Prosjektcontroller bistår prosjekteier/-leder ved utarbeidelse av budsjett i forbindelse med søknad, kontraktsinngåelse og for aktive prosjekter.

Alle prosjekter skal totalbudsjetteres slik at fullstendige kostnader og inntekter synliggjøres, inkludert UiOs egenandel.

TDI-modellen er kostnadsmodellen som gjør det mulig å kartlegge totale kostnader knyttet til all EFV. Skillet mellom oppdrag og bidrag er kravet til finansiering av totale kostnader.

Bidragsprosjekter

 • Bidragsprosjekter vil ofte være en delfinansiering mellom bidragsyter og UiO.
 • Det betyr at prosjektet tilføres egenandel fra basis ut fra et av to prinsipper:
  • Kostnadsspesifikk 
  • Andelsmessig
 • Bidragsprosjekter kan også være fullfinansiert
 • Bidragsprosjekter omfattes som regel ikke av MVA-loven
 • For bidragsprosjekter der samlet bidrag utgjør maksimalt kroner 100 000 og som samtidig ikke involverer et tilsettingsforhold betalt av prosjektmidler, er det ikke et krav om totalbudsjettering

Oppdragsprosjekter

 • Oppdragsprosjekter skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver
 • Budsjettet må ta høyde for uforutsette utgifter
 • Oppdragsprosjekter skal operere med rimelige fortjenestetillegg
 • Oppdragsprosjekter er som regel mva-pliktige