Kulturhistorisk museum

Spørsmål knyttet til museets økonomiseksjon og overordnede økonomiske spørsmål

Bilagshåndtering, regnskapsavslutning, utlegg og reiseregninger

Rådgivning og gjennomføring av innkjøp

Rådgivning om budsjettprosesser og rapportering av økonomien

  • Rådgivning og veiledning i prosjektvirksomheten
  • Budsjettering, styring og rapportering av prosjekter
  • Opprettelser av prosjekter