Hvem gjør hva på økonomiområdet på OD?

Ansvarlig for økonomifunksjonen  

 • Budsjett, økonomi og virksomhetsstyring
 • Tertialrapportering.
 • Koordinering og rådgivning overfor ansatte

Regnskapsføring og bilagsbehandling

 • Generell rådgivning og veiledning 
 • Pasientregnskap
 • Faktura
 • Periodisering
 • Kontrollprogram
 • Avstemming
 • Tableau superbruker
 • Lønn

Tilskudd fra Helsedirektoratet

 • Budsjett, regnskap og rapportering
 • Spesialistutdanning
 • Dobbeltkompetanseutdanning

Eksternt finansierte prosjekter (EFP) – hele fakultetet

 • Rådgivning og veiledning.
 • Budsjettering, prosjektstyring og rapportering av prosjektporteføljen ved fakultetet.
 • Superbruker prosjektoppretting

Kontakt

Rådgiver Bjørn Kristian Liråk

Innkjøp for fakultetsadministrasjonen

Kontakt

Førstekonsulent Camilla Neerbye Berntsen

Refusjonsutlegg- og reiseregninger (HR portalen)