Kontaktpersoner for økonomi på UB

Administrasjonen og Digitale Tjenester

Reiseregninger/refusjoner Heidi Hansen
IT-innkjøp

UHS-IT

Øvrige innkjøp Heidi Hansen
Fakturabehandling Heidi Hansen, Siw Pedersen

HumSam-biblioteket

Reiseregninger/refusjoner Anne Båum
IT-innkjøp UHS-IT
Øvrige innkjøp  
Fakturabehandling Linda Maria Akinci

Juridisk bibliotek

Reiseregninger/refusjoner Anne Båum
IT-innkjøp Erik Winge
Øvrige innkjøp Ruth Helene Johansen
Fakturabehandling Ruth Helene Johansen

Medisinsk bibliotek

Reiseregninger/refusjoner Anne Båum
IT-innkjøp Marianne Arnesen
Øvrige innkjøp Ruth Helene Johansen
Fakturabehandling Anne Båum

Realfagsbiblioteket

Reiseregninger/refusjoner Anne Båum
IT-innkjøp Torbjørn Troldmyr
Øvrige innkjøp Yasar Ari
Fakturabehandling Siw Pedersen
Publisert 4. apr. 2016 09:31 - Sist endret 9. juli 2020 12:12