Kontaktveileder for økonomi på USIT

Budsjett og overordnet økonomifunksjon

Bilag og fakturering

 

Refusjoner og reiseregninger

 

Liv-Marit Davidsen

Reiseregninger legges i egen posthylle

Kontakt: okonomi@usit.uio.no