Ansvarskart for bilag og bestilling ved UV

Bilagsbehandlingen ved UV omfatter reiseregninger, utlegg, bestillinger og inn-/utgående faktura.

UV bruker UiOs elektroniske innkjøpssystem, slik at alle innkjøp følger en enkel felles rutine. Foreløpig unntatt er reiser (der egne rutiner gjelder), og bøker (der rutinen bare er anbefalt). Se bestillingssidene for mer informasjon.

Ansvarsmatrise

    FAK LINK IPED/
FUP
ILS ISP FIKS CEMO
  Prosess-
koordinator

180000/

180002

180900 180100/
180130
180200 180300 180040  180700
Innkjøp/
Bestilling
Terje

Meliha/Jannani/Bahar (fordeles fortløpende)

Inngående
faktura
Terje Eli Bahar Jannani Meliha Bahar Jannani Eli

Utlegg/

reiseregning:
HR-portalen

IA# Eli Bahar Jannani Meliha Bahar Jannani Eli
Utg.
faktura
Terje Eli Miona Jannani Terje Miona Terje Eli
Omposteringer Enhetene Eli Miona Jannani Meliha Bahar Terje Eli
Bilagslønn Enhetene

Enhetene

Utviklings-
prosjekter
Pascal

Delegeres/ Alle

 

Publisert 15. jan. 2020 07:44 - Sist endret 15. jan. 2020 09:44