English version of this page

Godkjenning i selvbetjeningsportalen

Som leder har du rollen som kostnadsgodkjenner og/eller personalgodkjenner (godkjenner 2). I lønnsprosessene gjør du godkjenningene i selvbetjeningsportalen.

Fra og med 1. mai 2021 kan oppgaver som kommer til godkjenning i selvbetjeningsportalen komme via tre arbeidsflyter:

1. Godkjenning av fravær, ferie og sidegjøremål

Overføring av feriedager vil være kontrollert av en kontrollør (godkjenner 1) før det kommer til deg, mens reisesøknad, overtid, fravær og sidegjøremål vil gå rett til deg som personalgodkjenner (godkjenner 2).

Brukerveiledning:

2. Reiseregning, utlegg, og godtgjørelse (tillegg)

Reiseregning, utlegg, og godtgjørelse (tillegg)vil være attestert av en attestant (godkjenner 1) før det går til godkjenning hos deg som kostnadsgodkjenner (godkjenner 2).

Brukerveiledninger:

3. Time-, måneds- og oppdragskontrakter

Time-, måneds- og oppdragskontrakter, samt utbetaling av timer/oppdrag, håndteres i egen arbeidsflyt med utarbeidelse og attestasjon av deg som kostnadsgodkjenner, hvis du har fått tilgang til dette.

Brukerveiledning:

Logg inn i selvbetjeningsportalen

Økonomimodell

Fra 1. mai 2021 har UiO fått ny økonomimodell. Det innebærer at det er nye koststeder, prosjekt- og delprosjektnummer.

Tiltak finnes ikke lenger.

Regelverk

Du må sette deg inn i regelverket som gjelder for prosessområdene styring og rapportering, økonomi og lønn ved Universitetet i Oslo.

Mer lederveiledning fra DFØ

Kontakt

Publisert 29. apr. 2021 10:42 - Sist endret 21. mai 2021 18:40