Artskontroll EU

Hovedområde

Inntekter
 

Aktivitet

Artskontroll EU

Risiko i regnskapet

Inntekter ført på feil art gir feilaktig innrapportert grunnlag for resultatbasert omfordeling (RBO) på EU indikatoren.

Intervall

Månedlig – i forkant av månedlig bilagsfrist

Utfører

Ansvarlig lokalt

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse:

Alle innbetalinger fra 'European Commision', enten direkte eller fra tredjepart gir uttelling på resultatindikatoren i innbetalingsåret. Det er ikke tillatt å rette i senere år. Det er derfor viktig at feil rettes før året lukkes.  Følgende arter gir uttelling i indikatoren:

3420

Midler til EUs rammeprogram fra Joint Technology Initiatives (JTI)

Midler fra definerte randsoneprogrammer tilknyttet EUs rammeprogram. Arten må benyttes sammen med et bidragsprosjekt, og med motpart 00 (IMI, ECSEL, FCH JU, BIC/BBI og Clean Sky). NB! Gjenbruk av art. Se arkfane "Gjenbruk arter NKP 2013"

3421

Midler til EUs rammeprogram fra aktiviteter med hjemmel i EU traktatens Artikkel 185

Midler fra definerte randsoneprogrammer tilknyttet EUS rammeprogram. Arten må benyttes sammen med et bidragsprosjekt, og med motpart 00 (eks. AAL, Eurostars, EMRP og BONUS-169)

3422

Bidrag fra EU til virksomheten under rammeprogram for forskning

Midler fra EU til 6 og 7 rammeprogram for forskning og Horizon 2020, kun innbetalinger direkte fra European Commision ikke via prosjektkoordinator (3423). NB! Gjenbruk av art. Se arkfane "Gjenbruk arter NKP 2013"

3423

EU-bidrag fra koordinator utenfor UiO - Rammeprogram for forskning

Forutsetning kontrakt. Aktør (privat/offentlig) kanaliserer bidrag til EU's 6. og 7. rammeprogram og Horizon 2020. NB! Gjenbruk av art. Se arkfane "Gjenbruk arter NKP 2013"

3426

Midler til EUs rammeprogram fra andre randsoneaktiviteter (JPI,

Midler fra definerte randsoneprogrammer tilknyttet EUS rammeprogram. Arten må benyttes sammen med et bidragsprosjekt, og med motpart 00 (SESAR JU, GMES, Galileo og ERA-NET). NB! Gjenbruk av art. Se arkfane "Gjenbruk arter NKP 2013"

3427

Andre bidrag fra EU

Gjelder andre tilskudd og tildelinger fra EU til undervisning og annen aktivitet (Erasmus+, COST, Creative Europe, JPI)

Innbetalinger fra EU eller andre parter som ikke er ført på disse artene vil ikke gi uttelling på indikatoren.

Logg inn i Tableau Tableau (html login) 

Benytt mappen for UiOs Lokale Kontrollprogram og arbeidsbøkene for EU kontroll.

Her vil du finne to dashboards. Ett som viser avvik i kombinasjonene EU-arter og EU-prosjekter(Art-Prosjekt) og ett som viser avvik i kombinasjonene EU-arter og kundenummer for European Commision(Art-Kundenummer).  Det er viktig å huske at rapportene utelukker alt som er ført med riktige kombinasjoner. De viser kun avvik!

1. Art-Prosjekt

 • Fyll inn dine kriterier til høyre for gjeldende periode. År, måned og fakultet er nødvendig. Det er mulig å velge flere måneder men bare ett år av gangen. Institutt og sted er valgfrie hjelpefilter.
   
 • EU-art uten EU-prosjekt viser føringer på EU-artene som ikke er EU-Prosjekter. Føringer utenfor prosjektserien 640000-657998.
   
 • EU-prosjekt uten EU-art viser føringer innenfor prosjektserien 640000-657998 som ikke er kontert på EU-artene i oversikten over.

2. Art-Kundenummer

 • Fyll inn dine kriterier i filterene til høyre. År måned og fakultet er nødvendig. Det er mulig å velge flere måneder men bare ett år av gangen. Institutt og sted er hjelpefilter og er valgfrie.
   
 • EU-art uten EU-kundenummer viser føringer på EU-artene som gjelder innbetalinger fra andre enn European Commision.
   
 • EU-kundenummer uten EU-art viser innbetalinger fra European Commision som ikke konter på EU-artene i oversikten over.

Avvik skal gjennomgås og korrigeres. Avvik som avdekkes som følge av kontrollen skal rettes med korrekt kontostreng på den utgående fakturaen. Dette gjøres ved å sende fakturanummer og korrekt ny kontostreng og beløp til:
utg-faktura@admin.uio.no.

Avvik som fremkommer av rapporten, men som allikevel er riktig skal forklares.

 1. Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

 

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 14. juli 2017 09:06 - Sist endret 17. okt. 2019 13:46