Klassifiseringskontroll

(Investering/Andre driftskostnader (ADK))

Hovedområde

Godkjennelse og allokering av kostnader.
 

Aktivitet

Klassifiseringskontroll (Investering/ADK)

Risiko i regnskapet

At investeringer blir presentert som kostnader

Intervall

Månedlig kontroll.

Utfører

Ansvarlig lokalt

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Tilbake-melding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

 1. Logg inn i Tableau (html login)
   
 2. Benytt mappen for UiOs Lokale Kontrollprogram og arbeidsbok for klassifiseringskontroll. Her vil du finne et dashboard som viser henholdsvis alle fakturaer mellom kr 0-50 000 for art 6422, 6541, 6568, 6800 og 7021 samt alle fakturaer over kr 50 000 for arts- intervall 6500-6649 ”Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres” og ”Reparasjon og vedlikehold”.
   
 3. Fyll inn dine kriterier til høyre for gjeldende periode. År, måned og fakultet er nødvendig. Det er mulig å velge flere måneder men bare ett år av gangen. Institutt og leverandør er valgfrie hjelpefilter.
   
 4. Gå gjennom fakturaene (av leverandørnavn, linjebeskrivelse etc.) for å avdekke eventuelle konteringer som skulle ha vært håndtert som investeringer i regnskapet. Se for eksempel etter fakturaer som er felles delleveranser av større investeringer som skal pool aktiveres eller påkostninger på eksisterende anleggsmidler.
   
 5. Omposter bilag som er bokført som ADK, men skulle vært investering. Velg skjema for ompostering.
   
 6. Ved gjentagende avvik skal/bør det gjennomføres et møte hvor rutinene gjennomgås og forklaringer gis.
   
 7. Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppfølging
Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 14. juli 2017 09:06 - Sist endret 30. jan. 2020 10:12