Kontroll av anlegg under utførelse (AU)

Hovedområde

Generell intern oppfølging og kontroll

Aktivitet

Verifisere innholdet og kontrollere hvorvidt anlegget er ferdigstilt, og derfor burde ha vært overført til anleggsregisteret og avskrivninger påbegynt.

Risiko i regnskapet

At anlegg under utførelse blir liggende på art 1130, 1210 og 1211 etter ferdigstillelse og at avskrivninger derfor ikke igangsettes.

Bestemmelse

Ledere for grunnenheter er ansvarlige for å verifisere egen beholdning av anlegg under utførelse.

Intervall

Månedlig kontroll

Utfører

Lokalt hos hver enkelt rapporterende enhet

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

 1. Økonomileder mottar en oversikt over poster på artene 1130, 1210 og 1211 for sin enhet. Denne oversikten blir sendt hver måned fra Seksjon for regnskap etter at artene er avstemt.  
   
 2. Kontrollansvarlig på enhet vurderer egne poster.
   
 3. Anlegg under utførelse skal aktiveres løpende etter hvert som de ferdigstilles og tas i bruk. Sjekk om det er anleggsmidler som egentlig er ferdigstilt og skulle vært aktivert.
   
 4. Kostnader som er postert feil omposteres til riktig kostnadsart.
   
 5. For de anleggene som har status ferdigstilt og skal overføres til anleggsregisteret, konteres de vekk fra art 1130, 1210 eller 1211 og overføres til øvrige gjeldende arter for anleggsmidler slik at avskrivninger påbegynnes. Skjema for kapitalisering av anlegg under utførelse fylles ut og leveres Seksjon for regnskap.
   
 6. Velg skjema for kapitalisering av anlegg under utførelse.
   
 7. Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppfølging
Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 27. sep. 2017 14:09 - Sist endret 12. des. 2019 15:48