Kontroll av brukertilgang OA, IP og PM

Hovedområde

Brukertilganger

Aktivitet

Kontroll av brukertilganger Basware IP, Basware PM og OA

Risiko i regnskapet

Brukere har feil eller mangelfulle rettigheter i systemene.

Feil personer har rettigheter i systemene, og kostnader som registreres er ikke gyldige og godkjent i henhold til eksisterende rutine.

Forsinkelse i fakturabehandlingen

Intervall

«Tertialvis kontroll(i forkant av tertialavslutning)». Kontrollen skal leveres sammen med kontrollprogrammet for mars, juni/juli og november

Utfører

Lokalt hos hver rapporterende enhet

Ansvarlig

Leder(e) ved enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

 1. Logg inn i Tableau (html login). Også beskrevet her: Rapporter i Tableau

   
 2. Benytt følgende rapporter i mappen UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging :
   
  1. Brukeroversikt IP
  2. Brukeroversikt PM
  3. Brukeroversikt OA
    
 3. Kjør rapportene for ditt eiersted(er).
   
 4. Last opp rapportene i crosstab og last over i excel. Gå gjennom de enkelte brukertilgangene med ansvarlig leder og kommenter i egen kolonne. Rapportene lastes opp som vedlegg i Task manager og resultatene rapporteres som beskrevet i rutine for Levering, dokumentasjon og oppfølging.
   
 5. Brukertilganger som er feil avsluttes og nye opprettes der det nødvendig. Det er leders ansvar å ha brukertilganger som samsvarer med enhetens aktiviteter.
Publisert 7. feb. 2018 12:41 - Sist endret 21. nov. 2018 14:23