Kontroll av brukertilgang OA, IP, PM og Tableau

Hovedområde

Brukertilganger

Aktivitet

Kontroll av brukertilganger Basware IP, Basware PM, Tableau og OA

Risiko 

Brukere har feil eller mangelfulle rettigheter i systemene.

Feil personer har rettigheter i systemene, og kostnader som registreres er ikke gyldige og godkjent i henhold til eksisterende rutine.

Forsinkelse i fakturabehandlingen

Brukere har tilgang til Tableaurapporter uten at det foreligger et tjenstlig behov

Intervall

«Tertialvis kontroll(i forkant av tertialavslutning)». Kontrollen skal leveres sammen med kontrollprogrammet for mars, juni/juli og november

Utfører

Lokalt hos hver rapporterende enhet

Ansvarlig

Leder(e) ved enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

 1. Logg inn i Tableau (html login)

   
 2. Benytt følgende rapporter i mappen UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging :
   
  1. Brukeroversikt IP
  2. Brukeroversikt PM
  3. Brukeroversikt OA
  4. Brukeroversikt Tableau
    
 3. Kjør rapportene for ditt eiersted(er).
   
 4. Last opp rapportene i crosstab og last over i excel. Gå gjennom de enkelte brukertilgangene med ansvarlig leder og kommenter i egen kolonne. Rapportene lastes opp som vedlegg i Task manager og resultatene rapporteres som beskrevet i rutine for Levering, dokumentasjon og oppfølging.
   
 5. Brukertilganger som er feil avsluttes og nye opprettes der det nødvendig. Det er leders ansvar at brukertilgangene til de ansatte ved enheten samsvarer med enhetens aktiviteter og brukernes tjenstlige behov. For å avslutte tilganger i IP, PM og OA samt Tableau superbrukere fyller man ut nettskjemaet «Sletting av systemtilganger og myndigheter», som ligger under «Brukertilgang systemer» på denne nettsiden:

  https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/skjema/

  For å avslutte tilganger for ordinære Tableaubrukere tar man kontakt med sin lokale Tableau superbruker. Oversikt over superbrukere ved de ulike enhetene ligger her:

  https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/rapporter/tableau/superbrukere.html
Publisert 7. feb. 2018 12:41 - Sist endret 11. des. 2019 10:41