Levering, dokumentasjon og oppfølging

Hver enkelt enhet skal gjennomføre egne kontroller. Resultatet skal beskrives i de maler og/eller programmer som er laget for levering, rapportering og dokumentasjon av gjennomførte kontroller. Det lokale kontrollprogrammet skal være dynamisk som vist i illustrasjonen i figur 1. Kontroll gjennomføres i fast intervall og rapporteres til seksjon for regnskap.

Figur: Strukturen i kontrollprogrammet

Kontrollprogrammet blir utvidet høst 2017 med et lavere nivå vi kaller lokale verktøy. Dette er rapportverktøy som kan være nyttige for enhetens drift, men ikke nødvendigvis rapporteringsverdig på sentralt nivå. Det vil likevel bli tatt stikkprøver av disse i ujevne mellomrom. Kommer det frem alvorlige avvik ved bruk av lokale verktøy vil disse bli overført til rapporterende kontroller. På samme måte vil kontrollene, ved lite eller ingen avvik bli overført til lokale verktøy.

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 14. juli 2017 09:06 - Sist endret 15. nov. 2017 13:03