Rapporter i Tableau

Tableau er UiOs rapport- og analyseverktøy, og erstatter webrapportene. Rapportbehovet er delt i ulike fagområder som dekker informasjonsbehovet innen økonomiområdet ved UiO

Innlogging

Man kan logge inn i Tableau på to måter. Man kommer inn samme sted og har samme muligheter ved begge påloggingsvalg.

  • Innlogging via økonomirapporter på UiO nettsider

Gå inn på Økonomirapporter på UiOs nettside og velg Tableau. Der vil man se aktuelle dashboard i Tableau. Trykk på ønsket dashboard og logg inn:

Brukernavn:  uio\brukernavn f. eks uio\marifl

Passord: UiO passord

Man vil da komme direkte inn i valgte dashboard. De andre dashboardene innen samme fagområde vil være tilgjengelig ved å trykke på arkfanene over rapporten.

  • Innlogging direkte i Tableau

Logg inn på https://prudens.uhad.no/#/signin

Brukernavn:  uio\brukernavn f. eks uio\marifl

Passord: UiO passord

Man vil ha flere mapper tilgjengelig:

Mappene som starter med UiO inneholder UiOs standardrapporter.

Mappe for egen enhet f. eks MN- inneholder egen enhets sine egenutviklede rapporter

Velg ønsket mappe og evt undermapper og dobbeltklikk på ønsket Dashboard.

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 20. juni 2017 13:26 - Sist endret 14. juli 2017 09:06