Hvordan søke om busjettdisponeringsmyndighet (BDM) 

Du må søke om BDM og tilhørende systemtilganger i to steg.

Steg 1 Tildeling av Budsjettdisponeringsmyndighet

Fyll ut søknadsskjema for BDM, laste skjema opp pdf-format uten signatur og send den på sekvensiell godkjenning i ePhorte. 

Søknaden skal først til godkjenning hos dekan/direktør på gjeldende enhet. Deretter skal den godkjennes av direktør i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (ØVA), Ellen Johanne Caesar. 

Steg 2 Systemtilganger

For å få tilgang til å godkjenne i de ulike administrative systemene som brukes på UiO må du søke om systemtilganger som godkjenner. Det må søkes om godkjenner rollen både i Unit4 ERP og i SAPDFØ. I tillegg må det sendes inn et eget skjema for å få satt opp en vikar/ stedfortreder i Unit4 ERP

Søknadsskjema  Unit4 ERP

Søknadsskjema SAPDFØ

Søknad om vikar Unit4 ERP

 

Attestant og Kontrollør

Ansatte som skal ha rollen som attestant eller kontrollør tildeles dette som en del av sine prosessroller.

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 31. aug. 2015 14:49 - Sist endret 3. sep. 2021 10:52