Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og attestant

Dagens rutine for søknad om BDM endres MIDLERTIDIG i forbindelse med at de fleste ansatte har hjemmekontor, og det er vanskelig å oppfylle krav til fysisk signatur fra dekan/direktør.

Endringen består i:

Søknadsskjemaet for BDM skal ikke lenger signeres manuelt men sendes på sekvensiell godkjenning i ePhorte (egen rutinebeskrivelse for soknad i ePhorte). Det må fremdeles sendes nettskjema for å søke om systemtilganger. Det vil si at godkjenning av BDM og søknad om systemtilganger vil foregå i to individuelle løp.

 
Steg 1: Fyll ut søknadsskjema for BDM og send den på sekvensiell godkjenning i ephorte. Søknaden skal først til godkjenning hos dekan/direktør på gjeldende enhet. Deretter skal den godkjennes av direktør ADS, Ellen Johanne Caesar. 
 
Steg 2: Følg vanlig rutine for søknad om systemtilganger (nettskjema).
 
Når søknadsskjema for BDM er godkjent i ephorte vil systemtilganger i IP/PM opprettes.
MERK: BDM-skjemaet skal fortsatt lastes opp i PDF, men uten signaturer. Dette for at vi skal ha all info for å opprette systemtilganger og for oppfølging av prosessen i etterkant.

Attestant

Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 31. aug. 2015 14:49 - Sist endret 29. apr. 2020 15:47