Bilags- og regnskapskonsulent

En bilagskonsulent/regnskapskonsulents arbeidsoppgaver er:

  • Bilagshåndtering og -kontroll
  • Fakturering og vedlikehold av faktureringsoversikt
  • Omposteringer
  • Internhandler
  • E-pay
  • Reiseforskudd, reiseregninger, refusjoner
  • Håndtering av lønnsbilag i forbindelse med
  • løslønn til korttidsengasjerte/vikarer i administrasjonen
  • utbetaling av overtid
  • frikjøp

Se opplæringstilbud

Publisert 26. mai 2015 14:42 - Sist endret 31. juli 2019 14:43