Økonomicontroller

En økonomicontrollers arbeidsoppgaver er:

  • Støtte ledelse i koordinering og utarbeidelse av budsjetter
  • Samle inn data til årsplaner
  • Ha oversikt over økonomirapportering fra grunnenhetene
  • Utføre månedsrapportering og utarbeide prognoser
  • Gjennomføre tertialavslutning og årsavslutning
  • Oversikt med ubrukte/bundne midler
  • Koordinere oppgavene løpende i samarbeid med gruppeleder innen og mellom fagmiljøene
  • Drive opplæring av nye medarbeidere
  • Delta i utviklingsprosjekter
  • Drive risikostyring og internkontroll av økonomistyringen ved aktuelle enheter ihht retningslinjer gitt av konsernnivå i UiOs økonomifunksjon

Se opplæringstilbud

 

Publisert 26. mai 2015 14:42 - Sist endret 7. mai 2019 10:25