Økonomileder

En økonomileders arbeidsoppgaver er:

  • Leder av økonomifunksjonen, overordnet ansvar for leveranser fra økonomifunksjonen til grunnenhetene
  • Personalledelse
  • Forberedelse og presentasjon av saker og utarbeidelse av notater til fakultetsstyret
  • Planlegging av dialog og prosesser med grunnenhetene, sørge for god ressursutnyttelse
  • Koordinering og planlegging av oppfølging av grunnenhetene og rapportering til UiO sentralt og fakultetsledelsen

Se opplæringstilbud

Publisert 26. mai 2015 14:42 - Sist endret 7. mai 2019 10:23