Prosjektcontroller

En prosjektcontrollers arbeidsoppgaver er:

  • Å støtte vitenskapelige prosjektledere, forskningskonsulenter, prosjekteiere og andre involvert i prosjektet
  • Å yte bistand til prosjektbudsjettering og totalkostnadsføring
  • Prosjektregistrering
  • Kvalitetssikring av prosjektoppretting og rutiner rundt dette
  • Rapportering og oppfølging
  • Avslutning av prosjekter
  • Utarbeide økonomiske sluttrapporter
  • Være ressursperson for ledelse og prosjektledere innen prosjektøkonomistyring

Se opplæringstilbud

Publisert 26. mai 2015 14:42 - Sist endret 7. mai 2019 10:29