Regnskapsføring

Kodeverk og skjemaer

Artskontoplan, tiltakskoder, brukertilgang systemer, budsjettmaler, konteringsskjema, periodeavslutning, attester, etc

Merverdiavgift

Informasjon om MVA, kurs og konferanser, omvendt avgiftsbehandling, utleggsrefusjon, rutinebeskrivelser, regelverk og kontaktadresser.