Anleggsmidler

Anleggsmidler/driftsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Normalt vil dette si eiendeler som ikke inngår i varekretsløpet.

Balanseføring

Anleggsmidler skal som hovedregel balanseføres i sin helhet på anskaffelsestidspunktet til anskaffelseskost. Ubetydelige driftsmidler kan kostnadsføres direkte. Ofte vil en legge de skattemessige reglene til grunn også i regnskapet, det vil si at anleggsmidlet aktiveres hvis det har en anskaffelseskost over kr 50 000 og brukstid på over 3 år.

UiO praktiserer pool-prisnipp. Det betyr driftsmidelet balanseføres uavhengig av beløp, men at det likevel må tilfredstille brukstid over 3 år.

Økonomisk levetid

Anleggsmidler som balanseføres, og som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Eksempler på anleggsmidler som ikke skal avskrives kan være tomter og kunst.

Anleggsrapporter

Logg inn i Tableau

Når du er logget inn;

  • velg Projects
  • mappen UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging
  • rapporten Anlegg

 

 
 
Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:24 - Sist endret 27. jan. 2020 12:20