Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold

Informasjonen under er ment som hjelp i de situasjoner der den ansatte skal kjøpe ut utstyr.

Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold, settes til differansen mellom markedsverdi og det vederlag den ansatte har betalt for datautstyret/mobiltelefonen. Kan ikke annen verdi spesifikt påvises, legges følgende markedsverdi til grunn:

Utstyr som er:

  • mindre enn 1 år gammelt: 80 prosent av opprinnelig kostpris
  • mellom 1 og 2 år gammelt: 50 prosent av opprinnelig kostpris
  • mellom 2 og 3 år gammelt: 20 prosent av opprinnelig kostpris
  • 3 år eller eldre: kr 500 (inklusive merverdiavgift)

Datautstyr som den ansatte tar med seg må innom IT for re-installering, slik at programmer blir slettet før den ansatte overtar utstyret.

Linket fra lovdata: Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold

Av SR/GIFA
Publisert 29. mars 2017 14:47 - Sist endret 19. juni 2019 14:40