Anleggsmidler - aktivering og avskriving

UiO fører anleggsmidler etter periodiseringsprinsippet. Periodiseringsprinsippet bidrar til å gi en fullstendig oversikt over statens eiendeler og forpliktelser, samtidig som det for UiO vil medføre at regnskapet gir utvidet styringsinformasjon om ressursbruk og prioritering av investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Anleggsregistrering: Fra innkjøp til faktura

En punktliste med oppgaver fra et innkjøp gjøres av en rekvirent til fakturaen er å finne i regnskapet.

Skjema

Verktøy

Anleggsrapporter

Logg inn i Tableau

Når du er logget inn;

  • velg Projects
  • mappen UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging
  • Anlegg
  • Anlegg - detaljert aktivaoversikt per sted