Innmelding og bruk av leiestedsnavn

Leiestedsnavn er ment som et hjelpemiddel for å identifisere hva som inngår av eiendeler i leiestedet. UiO har valgt å bruke et nytt felt som vil hete leiestedsnavn. Feltet vil fungere på lik linje som lokasjonskode gjør i dag.  

Innmelding av leiestedsnavn

Fakultetet/enheten velger selv hva slags navn leiestedet skal få (Interne prosjektnummer eller et selvvalgt navn). Behovet sendes inn ved å fylle ut skjemaet

Når leiestedet er opprettet blir dette gitt beskjed om via RT-saken.

Knytting av aktivanummer og leiestedsnavn

For å knytte aktiva til riktig leiestedsnavn – send Excel oversikt til aktivering-utstyr@admin.uio.no

Aktiva som det ikke føres avskrivninger på, men som er ført opp i utstyrsregisteret skal ikke meldes inn.

Rapporter

Bruk Anlegg i Tableau for å ta ut oversikt over leiested, eller få oversikt over utstyr som skal meldes inn.

Rapportene vil inneholde verdier med leiestedsnavn der dette er kommunisert. Rapporten vil i tillegg vise forventet avskrivningsnivå for neste år pr aktiva, og sum for hele leiestedsnavnet.   

 

 

Av SR/GIFA
Publisert 16. nov. 2015 12:05 - Sist endret 10. apr. 2019 12:00