Intern fordeling av investering

Fakturaen må være kontert i tråd med retningslinjene:

  • Splitting av aktiva er ikke tillatt
  • Det må være ført i sin helhet på en unik stedkode og prosjekt

Forpliktelsespostene er generert på eksempelet under.

  Art Sted Prosjekt Tiltak MP
Kredit: 3911 338010 000000 979057 01
Debet: 2151 338010 000000 979057 01

Ulike steder og prosjekter

  • Art "3962 – intern fordeling av investering (MP 01)” benyttes når man ønsker å dele en investering mellom ulike steder og prosjekter
  • Det er ingen begrensing i forhold til debet/kredit føringer
  • Motpart er 01 (internhandel)
  • Det er mulig å kombinere art 3962 med arter i klasse 6

 

  Art Sted Prosjekt Tiltak MP
Kredit: 3962 338010 000000 979057 01
Debet: 6xxx/3962 531010 420543 900000 01

Internhandelsbilag

Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:25 - Sist endret 10. apr. 2019 12:05