Kontering av anleggsmidler og utstyr

Alle utstyrsanskaffelser av varig verdi ved UiO skal enten aktiveres som investering eller utstyrsregistreres.

Felter som skal fylles ut ved kontering som investering/anleggsmiddel (A) i innkjøpssystemet (PM):

 • Produktinformasjon:
  • Produkt (blir en del av beskrivelsen på selve anlegget)
  • Produktgruppe
  • Enhetspris brutto
 • Kontering:
  • Art (art 1040 - 1299)
  • Sted
  • Prosjekt
  • Tiltak
  • FA-Anlegg (A)*
  • FA-kommentar (kommer i fakturaloggen i Basware IP)*

*feltene kommer automatisk

Felter som skal fylles ut ved kontering som investering/anleggsmiddel (A) i fakturahåndteringssystemet (IP):

 • Art (art 1040 - 1299)*
 • Prosjekt*
 • Sted*
 • Tiltak*
 • FA-eiersted*

*Fylles ut når fakturaen er direkte scannet inn i IP (ikke aktuelt når overført fra PM)

 • FA-utstyrsgruppenavn - velges fra plukkliste
 • FA-utstyrgruppenummer - hentes automatisk
 • FA-utstyrsgruppe - hentes automatisk
 • FA-lokalisering - velges fra plukkliste
 • FA-serienummer - fylles ut ved konteringer på art 1232-1234 Biler, 1246-1248 Andre transportmidler og 128-serien Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr
 • FA-aktivanummer - fylles ut dersom investeringen skal legges til et allerede eksisterende aktivanummer

Felter som skal fylles ut ved kontering som kostnad i PM:

 • Produktinformasjon:
  • Produkt
  • Produktgruppe
  • Enhetspris brutto
 • Kontering:
  • Art (artsgruppe 65, 66 eller 68)
  • Sted
  • Prosjekt
  • Tiltak
  • Utstyrsreg (U)*
  • FA-kommentar (kommer i fakturaloggen i Basware IP)*

* feltene kommer automatisk

Felter som skal fylles ut ved kontering som kostnad i IP:

 • Art (artsgruppe 65, 66 eller 68)*
 • Prosjekt*
 • Sted*
 • Tiltak*
Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:25 - Sist endret 27. jan. 2020 12:39