Avskriving, salg og kassasjon, ompostering

1. Avdekke behov

- for ompostering, aktivering eller registering av salg/kassasjon.

gjennom

 • Gjennomføring av kontrollprogram.
 • Tilbakemelding fra brukere av regnskapsdata.
 • Egne kontroller av regnskapsdata.

Ansvar: Regnskaps-controller Fakultetsnivå

2. Utarbeide bilag og innhente nødvendig dokumentasjon for omposteringen

2a Ompostering

 • Lage bilag hvor foreløpige transaksjoner tilbakeføres og ny korrekt transaksjon bokføres.
 • Bestille dokumentasjonsrapport på foreløpige transaksjonsdetaljer eller anleggsoversikt fra tableau.
 • Lenke skjema: Ompostering

2b Salg og kassasjon

 • Lage bilag hvor eiendelen/ustyret bokføres ut av FA registeret.
 • Lage salgsordre og utgående faktura for anlegget som skal selges.
 • Bestille anleggsrapport fra tableau på kassert anlegg/utstyr.
 • Lenke skjema: salg og kassasjon

2c Aktivering av anlegg under utførelse

 • Lage bilag hvor foreløpige transaksjoner tilbakeføres og ny korrekt transaksjon bokføres
 • Bestille dokumentasjonsrapport på foreløpige transaksjonsdetaljer eller anleggsoversikt fra tableau.
 • Lenke skjema: auu

2d Refusjon fra lønn

 • Lage bilag som tar utgangspunkt i refusjonen - med ny korrekt føring
 • Legg ved nødvendig dokumentasjon - transaksjonsdetaljer fra tableau og kopi av refusjonsbilaget.
 • Lenke skjema: ompostering

Ansvar: Regnskaps-controller Fakultetsnivå

 3. Attestasjon og godkjenning av bilag ved å

 • Skrive ut skjema og rapport
 • Attestere bilaget
 • Innhente signatur for person med BDM for stedkodene som benyttes i bilaget
 • Sende/levere signert bilag til Regnskapsseksjonen: aktivering-utstyr@admin.uio.no

Husk månedlige bilagsfrister for bokføring

Ansvar: Regnskaps-controller Fakultetsnivå og BDM

4. Kontroll og postering av bilag

 • Det kontrolleres at
  • Omposteringen eller salget/kassasjonen ikke bryter med rutiner
  • Attestasjon og godkjenning er iht. regelverk
  • Det er benyttet korrekt informasjon
 • Bilaget posteres hvis ingen feil funnet
 • Hvis feil, sendes i retur til attestant med forklaring på hvilke mangler det er funnet ved bilaget

Ansvar: Regnskaps-controller (FA) Konsernnivå

5. Behandling av returnert bilag

 • Rette bilag iht. tilbakemelding fra Regnskapscontroller (FA) konsernnivå
 • Gjenta steg 2 og 3

Ansvar: Regnskaps-konsulent Fakultetsnivå

Av SR/GIFA
Publisert 5. mai 2015 15:25 - Sist endret 10. apr. 2019 12:46