Hovedbok og omposteringer

Bruk av korrekt kontostreng er en betingelse for å få regnskap, budsjett og tilhørende rapporter til å gi et mest mulig korrekt bilde av det vi ønsker å måle. Felles forståelse av hensikten med de enkelte segmentene er dermed en kritisk faktor for kvaliteten på økonomistyringen ved UiO.

Kontostreng

UiOs kontostreng har fem segmenter som må angis med gyldig verdi.

Rutiner