Inntekter og innbetalinger

Utgående fakturabehandling

Rutiner og veiledninger, skjema og rapporter om utgående fakturabehandling.

E-pay

Epay er en betalingsløsning som er integrert med UiOs økonomisystem, og er nyttig for innbetalinger fra mange deltakere eller kunder, for eksempel ved konferanser, kurs og salg av varer.

Vipps

Vipps er en mobil betalingsløsning og er et perfekt alternative enten dere har tradisjonell kassedrift, sporadisk salgsvirksomhet, arrangementer eller driver innsamling etc. Kundene får et enkelt alternativ til kort og cash, og dere får penger rett inn på konto.