Nettbetaling - Epay

Epay er en betalingsløsning for å motta betalinger for varer eller tjenester. Tjenesten er integrert med UiOs økonomisystem, og er nyttig for innbetalinger fra mange deltakere eller kunder, for eksempel ved konferanser, kurs og salg av varer.

Fordeler med Epay

  • Raskere
  • Enklere
  • Mindre ressurskrevende

Hvordan bruker man Epay?

  • Komme igang med Epay
  • Hvilke kort godtas?
  • Når skal man ikke bruke Epay?

Epay og merverdiavgift

Salg - Riktig beløp/pris på varelinjen - Arrangementer i utlandet - MVA-satser (%) og

  • Kurs eller konferanse?
  • Merverdiavgift og konferanser

Administrere Epay